Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

ZELENI RUDNIK POMURJA

V Prekmurju je zrasel t.i. Zeleni rudnik Pomurja, ki v današnjem času predstavlja odličen zgled skrbi za okolje ostalim občinam po Sloveniji. Kaj dejansko je Zeleni rudnik Pomurja? S čim se tam ukvarjajo in kako lahko tudi izboljšate svoj odnos do okolja? Kako je uspelo njim? Prepričani so, da se prihodnost skriva v obnovljivih virih energije.

Pomurje ima eno najsodobnejših centrov za ravnanje z odpadki v širšem prostorov. 23 milijonov evrov vredna naložba, ki jo sofinancira Evropska unija, omogoča ustrezno ravnanje z različnimi vrstami odpadkov na območju, kjer živi skoraj 125.000 prebivalcev. II. faza centra, ki pomeni nadgradnjo I. faze, omogoča ne le doseganje ciljev iz evropske direktive, temveč se bomo približali rezultatom tistih območij, ki v svetu na področju ravnanja z odpadki v tem trenutku močno pozitivno odstopajo.

Celovit projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje, poimenovan tudi Zeleni rudnik Pomurja, predstavlja rešitev problematike odlaganja in predelave odpadkov za skoraj 125.000 prebivalcev na območju vseh 27 občin pomurske regije. V njega so se pred leti povezale občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Izvedba projekta je zasnovana na lokaciji obstoječega odlagališča Puconci in poteka v dveh fazah. Po uspešnem zaključku I. faze se je ob koncu leta 2011 začela izvedba II. faze projekta. Za cilj so si zastavili nadgraditi  in modernizirati obstoječi sistem obdelave odpadkov, ki je zajemal le obdelavo ločeno zbranih frakcij, odprto kompostarno in odlaganje preostalih mešanih odpadkov.

23 milijonov evrov vredna naložba, ki jo sofinancirajo Evropska unija, Republika Slovenija in 27 občin, je zgled uspešnega sodelovanja in odgovornega odnosa do okolja. CEROP d.o.o. po nadgradnji izvaja mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, kompostiranje tudi ločeno zbranih bioloških odpadkov ter razstavljanje in mehansko obdelavo kosovnih odpadkov. Ob tem so se pomembno zmanjšali vplivi na okolje, saj so poskrbeli za očiščenje vode z odlagališča, povečali so odlagalni prostor in tako rešili problem odložitve ostankov odpadkov po obdelavi na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov.

Več o projektu: www.zelenirudnik.si

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.