Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Prihodnost je lahko zelena

Ekologija je zelo razširjena veda, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja, s proučevanjem vpliva človekove dejavnosti na okolje ter s preprečevanjem ter odpravo posledic, ki jih povzroča človekovo poseganje v naravo. Sami pa lahko že DANES storimo marsikaj za bolj zeleno prihodnost.

Glavne dejavnosti ekologije so torej usmerjene v varstvo okolja oz. narave in združujejo prizadevanja ljudi za uravnotežen odnos do narave ter naravnih procesov in pojavov, razumno rabo naravnih virov in dobrin ter vzdrževanje naravnega ravnotežja brez uničujočih posledic za vsa bitja našega planeta.

Naravne katastrofe, kopičenja toplogrednih plinov ter večanje ozonske luknje nas opominjajo in trkajo na našo zavest o nujnosti ekološko primernejšega odnosa do narave oz. okolja, kar je porok za ustrezne življenjske pogoje našim zanamcem.

Vzroki za današnje ekološke razmere izvirajo tudi iz bliskovitega razvoja znanosti in tehnologije, ki pa ju lahko s pridom uporabimo v dobrobit našega unikatnega ekosistema, ki se je razvijal na planetu Zemlja skozi milijone let. Naši zavezniki za boljše življenje so tako:

  • obnovljivi viri energije
  • čiščenje odpadnih vod
  • ekološko ravnanje z odpadki
  • ekološki industrijski procesi
  • ekološko kmetijstvo
  • ekološki transport

Obnovljiva energija je energija, ki jo pridobimo iz naravnih virov kot so sončna energija, vetrna energija, dež, plimovanje in geotermalna energija. Obnovljivi viri energije so postali alternativa fosilnim gorivom in jedrski energiji in so jo zato v 1970 in 1980 letih poimenovali kar alternativna energija. Leta 2008 je bilo približno 19% vse svetovne energije ustvarjene iz obnovljivih virov, pri čemur pa je bila v 13% uporabljena biomasa (uporablja se predvsem za ogrevanje) in v 3,2% hidroelektrična energija.

Vir slike: wikipedia 2014

Takole zgledajo napovedi porabe energije v naslednjih dobrih 10-ih letih. Iz grafa je razvidno, da bi poraba nafte, premoga strmo rasla, vztrajno a počasneje raste tudi poraba obnovljih virov energije.

Podnebne spremembe, visoke cene nafte na tržišču,ter samo pridelovanje nafte so spodbudile vlade različnih držav k spremembam v zakonodaji pri obnovljivih virih energije in povečanju državne podpore pri pridobivanju in komercializaciji obnovljivih virov energije. Znanstveniki so pripravili plan, ki naj bi do leta 2030 pokril 100% svetovne energije le s pomočjo vodne, vetrne in sončne energije.

Upajmo, da se bo ta načrt zares izpeljal in da bomo čez 15 let vsi zares živeli na zelenem planetu.

 

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.