Pridružite se nam!

Dobre prakse prispevajo k razumevanju pomembnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije tako v podjetju kot na ravni države in hkrati spodbujajo ustvarjanje novih dobrih praks. 

Dobre prakse Projekta 310 prispevajo tudi k uresničevanju slovenske zaveze Evropi, da bo do leta 2020 Slovenija:

  • prispevala k 20%  deležu OVE v primarni oskrbi,
  • za 20% povečala energetsko učinkovitost,
  • za 20% znižala emisije toplogrednih plinov,
  • prispevala k 10% deležu uporabe bio goriv. 

Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim, razumem in znam, pravi kitajski pregovor.

Kar vidimo, si torej zapomnimo, zato Projekt 310 na ogled postavlja več slovenskih dobrih praks, s katerimi so podjetja prispevala k večji energetski učinkovitosti ali učinkoviti rabi obnovljivih virov energije tako v lastnem podjetju kot tudi celotne Slovenije. 

Znanje in inovativnost, ki izhajata iz dobrih praks, sta dve od najpomembnejših osnov za uspešno in učinkovito prihodnost ter gospodarsko rast tako podjetij kot naše države.

Upajmo si izbrati in narediti tisto, kar je prav. Za zgled so nam lahko že narejene dobre prakse – slovenske dobre prakse z različnih področij.

Za ustvarjanje dobrih praks potrebujemo povezovanje in združevanje. Na voljo pa so nam tudi nepovratna sredstva.

 

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.