Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

S pomočjo programske rešitve do skoraj 14.000 € prihranka na leto!

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: Solvera Lynx d.d., Ljubljana

Modra praksa: Optimizacija rabe energije v kompresorski postaji družbe Goriške opekarne s programsko rešitvijo družbe Solvera Lynx d.d.

Področje modre prakse: učinkovita raba, obnovljivi viri

Odlike modre prakse: Porabljena energija je vedno pod nadzorom, anomalije pa se lahko odpravijo v najkrajšem možnem času.

 

Cilj: Izboljšati porabo in zmanjšati stroške energije

Brez spremljanja rabe energije v kompresorski postaji stroški ne bi bili obvladljivi in nazorno prikazani. Za projekt namestitve nadzornega sistema GemLogic smo se odločili zaradi visokih stroškov energije in želje po izboljšavi energetske učinkovitosti obstoječih strojev in naprav. S pomočjo tega nadzornega sistema je bilo v družbi Goriške opekarne d.d. doseženo bistveno zmanjšanje porabe energije v kompresorski postaji, porabljena energija je vedno pod nadzorom, anomalije pa se odpravljajo v najkrajšem možnem času.

V družbi Goriške opekarne d.d. iz Renč se v kompresorski postaji nahajata dva kompresorja, in sicer:

  • Atlas Copco GA50 (moči 50 kW) s frekvenčnim regulatorjem in
  • Atlas Copco GA55 plus (moči 55 kW).

 

Iz M&T analize (monitoring & targeting: ciljno spremljanje rabe energije), ki se je opravila v sistemu GemaLogic, je razvidno, da je kompresor GA50 energijsko precej bolj učinkovit, saj pri enaki proizvodnji zraka porabi bistveno manj električne energije. S pomočjo ciljnega spremljanja rabe energije smo analizirali delovanje in učinkovitost obeh kompresorjev in ugotovili potencial možnih prihrankov kompresorske postaje z optimizacijo urnika obratovanja kompresorjev. To je prineslo znatne prihranke električne energije ter stroškov zanjo. Uporaba sistema družbi Goriške opekarne omogoča tudi nastavitve ustreznih alarmov ob neučinkovitem delovanju kompresorske postaje, s čimer se nepravilnosti na kompresorski postaji takoj odpravijo.

 


Slika 1: M&T analiza kompresorske postaje

 

Na sliki zgoraj je prikaz porabe električne energije [kWh] na urnem intervalu v odvisnosti od proizvodnje komprimiranega zraka [m3] za določeno obdobje. Iz diagrama se jasno vidita dva različna profila delovanja kompresorske postaje. Točke nad regresijsko premico so urni podatki v času, ko je obratoval kompresor GA55, točke pod regresijsko premico so urni podatki za čas, ko je obratoval samo kompresor GA50, ki ima tudi frekvenčni regulator. Kompresor GA50 deluje precej bolj učinkovito, saj pri enaki količini proizvedenega zraka porabi tudi 2-krat manj električne energije!

 

Naredili smo: Z optimizacijo urnika delovanja kompresorske postaje vsako uro 1,6 € prihranka

 

S ciljnim spremljanjem rabe energije in analizo delovanja je bila izvedena optimizacija obratovanja kompresorske postaje, pri čemer se je brez investicije potrebna moč kompresorjev zmanjšala za 20 kW, kar predstavlja prihranek električne energije v višini 14.400 kWh mesečno oziroma znižanje stroškov za 1.200 EUR mesečno.Pri proizvodnji 200 m3 zraka kompresor GA50 porabi 25 kWh električne energije, kompresor GA55 plus pa 45 kWh. Razlika je očitna.

Optimizacijo urnika delovanja kompresorske postaje smo izvedli z izmenjavanjem orbatovanja dveh kompresorjev. Učinkovitejši kompresor se je nastavil kot primarni kompresor, kompresor z večjo porabo energije pa se je nastavil kot rezerva. S tem ukrepom smo zmanjšali moč delovanja kompresorske postaje za 20 kW. Pri ceni 0,08 EUR/kWh to predstavlja prihranek:

-       na uro:                       1,6 €

-       na dan:                        38 €

-       na mesec:            1.150 €

-       na leto:               13.800 €

 

V aprilu 2012 se je pojavila napaka v kompresorski postaji in primarni kompresor zaradi popravila nekaj dni ni deloval. Diagram na sliki 2 predstavlja učinkovitost kompresorske postaje v tem času. Pogled na CuSum diagram (slika spodaj) nam pokaže odstopanje med dejanskim stanjem in nastavljenim ciljem. Imejmo v mislih, da dejansko stanje predstavlja delovanje slabšega kompresorja GA55 plus, cilj pa prikazuje, kakšno bi bilo stanje, če bi deloval kompresor GA50, ki je bolj učinkovit. CuSum diagram prikaže tudi izguba oz. dodaten strošek električne energije za kompresorsko postajo v dneh, ko učinkovitejši kompresor ni deloval - strošek električne energije se je povečal skoraj za 400 € (5.000 kWh).

 Slika 3: CuSum diagram za kompresorsko postajo (urni podatki)

 

Leto izvedbe: 2012

Naučili smo se
Da bi bili stroški rabe energije zares obvladljivi, sama raba pa učinkovitejša, jih je potrebno spremljati. Brez ustreznih meritev ne moremo razumeti porabe energije na strojih in napravah in je tako ne moremo nadzirati. Če energije ne nadziramo, pa ne moremo izboljšati učinkovitosti njene rabe. Zato vsem organizacijam priporočamo, da vzpostavijo ustrezne meritve in analize, ki jim bodo pomagale razumeti rabo energije v svojih podjetjih in da z ustreznim sistemom za spremljanje rabe energije stalno nadzorujejo vse večje porabnike energije.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.