Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Ne le zgradbe, energetsko učinkoviti morajo postati tudi njihovi uporabniki!

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: RACE KOGO Razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o., Dravograd

Modra praksa: Vzpostavitev sistema digitalnega monitoringa porabe energije v Mladinskem hotelu Punkl, Ravne na Koroškem

Področje: Inovacija

Odlike prakse: Pri sistemu digitalnega monitoringa porabe energije gre za dinamičen proces, prilagojen razmeram v stavbi in organizacijski strukturi, ki zajema strukturiran nabor aktivnosti za zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje stroškov za energijo in zmanjšanje okoljskih obremenitev.

Cilj: Ozaveščanje o porabi energije in spremljanje porabe energije

Na objektu Mladinskega hotela Punkl v Ravnah na Koroškem – prvega nizkoenergijskega ekološkega lesenega mladinskega hotela v Sloveniji – smo za preverjanje učinkovitosti rabe energije vzpostavili sistem digitalnega monitoringa porabe energije. Tako bomo v prihodnje lahko spremljali in ozaveščali zaposlene in goste objekta o porabi energije ter o tem, kako lahko zmanjšajo porabo električne in toplotne energije.

Kot največji problem neučinkovite rabe energije se je do sedaj izkazalo odpiranje oken, saj uporabniki objekta niso obveščeni o tem in ozaveščeni, da je v objektu nameščen klimat z rekuperacijo, ki izmenjuje zrak, ter da z odpiranjem oken uhajajo velike količine toplotne energije. Ugotovili smo, da problem predstavlja tudi vklapljanje toplotne črpalke glede na senzor temperature v hranilniku toplotne energije. Regulacija vklapljanja žal ne upošteva dnevnega in nočnega toka ter s tem visoke in nizke tarife - VT, MT, kar bi dodatno prispevalo k zmanjšanju stroškov.

Vremenska postaja, števci za odčitavanje in kalorimetri

V Mladinskem hotelu Punkl smo namestili vremensko postajo za spremljanje klimatskih podatkov ter  dva dodatna senzorja notranje temperature. Nadalje smo za spremljanje porabe električne energije namestili dva električna števca z možnostjo odčitavanja podatkov. V letu 2013 so bili nameščeni tudi števci toplotne energije (kalorimetri), ki spremljajo porabo oz. količino proizvedene toplotne energije iz toplotne črpalke in tako omogočajo izračun urnega ali trenutnega COP-a (Coefficient of performance). Kalorimetri so bili nameščeni z namenom spremljanja porabe toplotne energije za ogrevanje objekta, za ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje oz. hlajenje vpihovanega zraka preko klimata.

Naredili smo: Inovativna rešitev na področju lokalne lesnopredelovalne industrije

V podjetju RACE KOGO, d. o. o., deluje konzorcij institucij in podjetij s skupnim interesom razvoja gospodarstva koroške regije, predvsem na področjih lesnopredelovalne industrije in novih materialov. Velik poudarek dajemo novim produktom in storitvam, zato smo razvili sistem energetskega monitoringa, ki omogoča objektivno primerjavo in preverjanje predvidenih rezultatov izračunov gradbene fizike.

Mladinski hotel Punkl in vzpostavitev sistema monitoringa na tem v večini lesnem objektu sta bila zanimiva predvsem zato, ker delujemo in razvijamo inovativne rešitve na področju lesnopredelovalne industrije in izhajamo iz Koroške regije, ki je že tako znana po bogati lesni surovini. K povodu in izvedbi projekta in vzpostavitvi sistema energetskega monitoringa je privedlo več faktorjev, realizacija pa je bila možna prav zaradi zadostnega strokovnega znanja in zainteresiranosti vseh pomembnejših deležnikov. Delovanje podjetja RACE KOGO, d. o. o., je sicer delno sofinancirano iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru javnega razpisa Razvojni centri slovenskega gospodarstva (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013), in sicer v skupni vrednosti 3.514.055 EUR, kar predstavlja približno 58 % upravičenih stroškov.

Leto izvedbe: 2012 – 2013

Naučili smo se
Energetsko učinkovite karakteristike zgradbe same po sebi ne zagotavljajo zelo nizke porabe energije. Pri sami uporabi zgradbe so namreč zelo pomembni ravnanje, znanje in vedenje uporabnikov objekta, zato je ozaveščanje in izobraževanje primarnih uporabnikov objektov bistvenega pomena.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.