Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Orodje s celostnim sistemom za odkrivanje netesnosti

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: HPE d.o.o., Ljubljana

Modra praksa: CALMS - Ravnanje s puščanjem stisnjenega zraka

Področje: : učinkovita raba energije

Odlike projekta: Natančno celostno upravljanje s puščanji stisnjenega zraka pri delovanju kompresorjev in učinkovita odprava netesnosti.

Cilj: Celostni pristop za zmanjšanje puščanja stisnjenega zraka

V industriji obstaja le malo procesov, ki uspešno delujejo brez organizacije in dokumentiranja, kar velja tudi za področje odprave puščanja komprimiranega (stisnjenega) zraka. Za učinkovito odpravljanje puščanja je potrebno vpeljati in izvajati program ravnanja z netesnostmi, ki jih sistematično, dokumentirano in kontinuirano odpravlja.

Program CALMS (Compressed Air Leak Management System), ki smo ga razvili v podjetju HPE z namenom učinkovitega ravnanja z netesnostmi, temelji na znanju, pridobljenem na izkušnjah pri odpravljanju puščanj in na učenju iz mnogih napak. Razvili smo ga tudi na podlagi naslednjih ugotovitev: učinkovito ravnanje s puščanjem stiskanega zraka mora vsebovati celoten sistem poročanja, ki obsega operativni del z evidenco vseh puščanj, celotnih stroškov, popis rezervnih delov, natančno oceno zahtevanega popravila in tudi poročanja vodstvu, kar vsebuje stroškovno in količinsko analizo.

Za odpravo netesnosti je treba natančno vedeti kje in zakaj te netesnosti nastajajo in kako lahko izvedemo izboljšave za odpravo puščanj. V kolikor podjetje nima urejenega programa s sistemom analize in iskanja rešitev ter možnostjo zbiranja vse pomembne dokumentacije, puščanja ni mogoče odpraviti.  

Hiter vnos podatkov, odlična preglednost in avtomatsko generiranje poročil

CALMS spodbuja podjetja v kontinuirano izvajanje pregledov in odpravljanje puščanj. Je orodje za vzdrževalno ekipo in vodstvo podjetij, saj sistematično odpravlja in evidentira puščanje v podjetju in prispeva k nadzoru stroškov nad zelo pomembnim energentom – komprimiranim zrakom.

Zelo pomembno je da se v program odpravljanja netesnosti vključi tudi vodstvo podjetja, zato smo razvili internetno programsko opremo, ki omogoča hitro izdelavo poročil s stroškovno in količinsko oceno dela. Hkrati z vzdrževalnim timom in vodstvom podjetja, CALMS orodje uporablja tudi zunanje podjetje, ki enkrat v obdobju (običajno na 1 leto) naredi pregled in potrditev dela podjetja. Dodatna prednost CALMS-a je hiter vnos podatkov, preglednost in avtomatsko generiranje poročil za vzdrževanje in vodstvo.

Naredili smo: Odkrili 2387 mest puščanj s skupnim potencialom za 575.000 € letnega prihranka

V prvem letu izvajanja CALMS ukrepov smo v 26 podjetjih v Sloveniji odkrili 2387 mest puščanj komprimiranega zraka, kar predstavlja 575.000 € letnega potenciala. Naši partnerji iz drugih držav razumejo komprimiran zrak kot zelo pomemben energent, ki ga je potrebno nadzirati in optimizirati, zato so nas pri učinkoviti rabi energije na tem področju že prehiteli. Študija, ki so jo leta 2010 izvedli v zahodni Evropi kaže da je pri njih povprečno puščanje skoraj 30 %.

Puščanje pri delovanju kompresorjev je velik strošek za podjetja. V praksi mnogokrat pozabimo, da prihranek nastane šele takrat, ko puščanje odpravimo, zato je treba takoj po pregledu in analizi začeti s tesnjenjem netesnosti.

Dokumentiranje in označevanje slehernih puščanj s fotografijo mesta

Za odkrivanje puščanja lahko uporabimo svoj sluh, ki pa je v industrijskem okolju zelo omejen, zato je primeren samo za odkrivanje večjih netesnosti ali izvajanje preiskave v času zaustavljene proizvodnje. Če želimo učinkovito odkriti puščanje, potrebujemo ultrazvočni detektor puščanja, ki med proizvodnjo, ko delujejo vsi stroji, omogoča odkrivanje tudi najmanjšega puščanja. Ultrazvočni detektorji slišijo zvok visokih frekvenc nad 20 kHz, običajno pa se uporabljajo pri 40 kHz.

 

Bistvo sistematičnega programa iskanja in odpravljanja netesnosti CALMS je dokumentiranje in označevanje mest z ustreznimi kuponi ter posnetki mest puščanj. Digitalni ultrazvočni detektor omogoča, da vrednosti v dBa prenesemo v dokumentarni sistem, kjer se pri danih podatkih avtomatično oceni znesek najdenega in kasneje odpravljenega puščanja. V internetno aplikacijo CALMS lahko vnesete vsako puščanje posebej, skupaj s fotografijo mesta puščanja. Povprečno povračilo investicije je krajše od 3 mesecev.

Leto izvedbe: 2012

Naučili smo se
Za oceno dela velja, da praksa pomeni največ: več kot delate, boljši bi morali biti. Če ste vrednost puščanja znižali pod 10 %, ste zelo dobri. Zadovoljivi so tudi rezultati, kjer je padec tlaka od proizvodnje do najbolj oddaljene točke manjši od 5 % nazivnega tlaka. Puščanje je potrebno odpraviti do te mere, da lahko potrebe po zraku pokrivamo z manj kompresorji - izklopimo enega ali več. Cilj naj bo največ 5 % puščanja stisnjenega zraka. Manj ambiciozni cilji so potrata časa. Povračilo investicije je običajno krajše od 2 mesecev, ker pa so stroški zelo nizki, to področje ni sprejeto kot investicija, zato je brez podpore vodstva projekt obsojen na neuspeh.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.