Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Podaljšanje življenjske dobe baterije tudi do 50 %!

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: Hisbat d.o.o., Ljubljana

Modra praksa: Učinkovita raba energije in upravljanje z mobilno energijo v podjetju Kolektor

Področje modre prakse: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije

Odlike modre prakse: Zmanjšanje stroškov, skrb za varnost zaposlenih, skrb za okolje.

Cilj: Zmanjšanje stroškov s pravilno uporabo in vzdrževanjem trakcijskih baterij za viličarje

Naše izkušnje s številnih projektov kažejo, da lahko s kombinacijo ustreznih ukrepov vzdržujemo večji del predvidene kapacitete baterij, ki se uporabljajo v viličarjih in podobnih strojih. S posebnimi ukrepi, med katere spada tudi elektronski sistem za nadzor in evidenco rabe in vzdrževanja baterij, dosežemo ter celo presežemo predvideno število ciklov baterije. Posledično podaljšamo življenjsko dobo baterije tudi do 50 % in znižamo stroške obratovanja baterije.

Na osnovi raziskave tržišča smo ugotovili, da v večini primerov, razen redkih izjem, uporabniki baterij ne posvečajo potrebne pozornosti pravilni rabi in vzdrževanju baterij. V povprečju znaša življenjska doba trakcijskih baterij za viličarje 5 let. V praksi pa v veliki meri baterije ne dosegajo predvidenega števila ciklov, ki jih predvideva proizvajalec, kar je predvsem posledica nepravilne uporabe in pomanjkljivega vzdrževanja. V sklopu raziskav smo ugotovili tudi, da s predčasno menjavo baterij nastanejo izredno visoki stroški. Cena tovrstnih trakcijskih baterij, ki se uporabljajo v viličarjih in podobnih strojih, je v primerjavi z minimalnimi ukrepi za pravilno uporabo in vzdrževanje baterij, izjemno visoka. Pri odločitvi za učinkovito ravnanje nas je vodila tudi skrb za okolje.

Do prihrankov z evidenco

Projekt učinkovitega upravljanja se prične s primarnim pregledom trakcijskih baterij pri stranki. Na osnovi meritev, ki se izvajajo v skladu s priporočili proizvajalcev, se ugotovi dejansko stanje baterij in pripravi poročilo ter predloge o priporočenih ukrepih glede izboljšanja stanja in odprave napak. Na osnovi odločitve naročnika se pristopi k odpravi napak, obnovi baterij in k postopni vpeljavi rednega vzdrževanja baterij. Del ustreznega vzdrževanja baterije je tudi vodenje evidence, na osnovi katere lahko kupec v vsakem trenutku preveri, kaj se z baterijo dogaja, kakšno je njeno stanje ter kako dolgo bo še služila svojemu namenu.

Prihranek, ki nastane s pravilnim vzdrževanjem baterije se izračuna na osnovi vrednosti baterije, podaljšanja življenjske dobe in vložka v ustrezne ukrepe. Poleg tega prihranka, pa s pravilnim vzdrževanjem in evidenco porabe baterij, nastanejo tudi posredni prihranki pri povečanju razpoložljivosti baterije in stroja, zmanjšanju števila nepredvidenih odpovedi, z zmanjševanjem motenj proizvodnega procesa. 

Naredili smo: Celovita modra rešitev za upravljanje z mobilno tehnologijo

Z vpeljavo celovite rešitve za vzdrževanje in obnovo baterij, ki obsega vpeljavo elektronskega sistema za nadzor ter evidenco rabe in vzdrževanja baterij, redno vzdrževanje baterij, obnovo baterij s sredstvi za desulfatizacijo, svetovanje glede pravilne in varne rabe baterij, smo dosegli:

  • znižanje stroškov iz naslova predčasne nabave novih trakcijskih baterij,
  • zmanjšanje števila nepredvidenih odpovedi in posledično motenj v proizvodnih procesih,
  • povečanje razpoložljivosti delovanja stroja in baterije,
  • izboljšanje varnosti zaposlenih,
  • podaljšanje življenjske dobe baterij,
  • zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje zaradi zmanjšanja količine nevarnih odpadkov in manjše porabe surovin.

Leto izvedbe: 2012

Naučili smo se
Energija in primerno upravljanje z njo so teme prihodnosti. Kdor si bo pri poslovnem procesu zagotovil energetsko učinkovitost, bo zmagovalec jutrišnjega dne!

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.