Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Zagotovitev trajnega brezplačnega energetskega vira za ogrevanje in hlajenje

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije d.o.o., Kranj

Modra praksa: Raba energije površinske vode (hidrotermalne energije)

Področje: Obnovljivi viri energije – energija površinske vode

Odlike projekta: Objekt z izpolnjevanjem pogojev za odjem toplotne in hladilne energije izkorišča trajni brezplačni energetski vir, ki ga nudi reka Vipava.

Cilj: Trajni brezplačni energetski vir

Za projekt smo se kot nosilec idejne zasnove odločili na pobudo investitorja – občine Vipava, ki je želela obnoviti starejši objekt za potrebe novih namenov in menjati energent z namenom maksimalno znižati letne obratovalne stroške zgradbe. Pred obnovo je objekt Dvorec Lanthieri za pisarniške in družabne namene uporabljala vojska, zato natančni podatki o porabi kurilnega olja niso bili znani. Znan je bil le približen podatek o porabi 30/40 000 l kurilnega olja na sezono. Obnovljeni objekt je pričela uporabljati Univerza iz Nove Gorice. Obnovljeni objekt je bil predan v uporabo novemu uporabniku/najemniku s koncem leta 2012.

Projektna naloga je bila za podjetje Geosonda, kot pripravljavca idejne zasnove, izziv, saj je bilo treba pridobiti prvo vodno dovoljenje za rabo površinske vode, pri čemer je bil podatek o fiziki vode dosegljiv. Ideja o rabi energije površinske vode se je tako postopoma realizirala v izvedljiv projekt.  

Z namenom menjave rabe fosilnega energenta za rabo trajnega energetskega vira je podjetje   Castrum iz Ajdovščine pri projektiranju obnove objekta predvidelo štiricevni dovod do konvektorjev in tako pripravilo pogoje za odjem toplotne in hladilne energije, ki ga nudi reka Vipava tekoča pod okni objekta. S takšnim načinom je možno istočasno ogrevati in hladiti posamezne prostore v objektu in tako smo objektu zagotovili trajni brezplačni energetski vir.

Naredili smo: Učinkovito in s povezovanjem do brezplačnega energetskega vira

Uporabna površina obnovljenega objekta je 2000 m2. V objekt sta vgrajeni dve toplotni črpalki, vsaka z nazivno močjo po 90 kW. Potreben pretok pri polnem obratovanju je 17 l/s, voda se vrača v vodotok takoj po zajemu nizvodno od črpanja. Slovenija ima razvito domačo proizvodnjo toplotnih črpalk, zato je bil za izvedbo projekta izbran slovenski proizvajalec in tako tudi montažer opreme, podjetje Hidria Inženiring d.o.o. iz Godoviča. V toplotne črpalke so vgrajeni scrol kompresorji,  vodenje celotnega sistema je sekvenčno. Monitoring obratovanja se izvaja s kalorimetri in elektro števcem. V izdelavi je tudi program za spremljanje učinkovitosti obratovanja, zato bomo več podatkov zbrali po zaključku enoletnega obratovanja. Voda se ob vstopu v objekt trikrat filtrira.

Pričela se je pripravljati tudi obnova dvoriščnega objekta pri dvorcu Lanthieri s površino 1600 m2. Ob zadovoljstvu sedanjih uporabnikov, bo tudi novi del ogrevan in hlajen z rabo energije površinske vode. Za projekt smo uredili projektno dokumentacijo s pridobitvijo vodnega dovoljenja, zajem površinske vode z vračanjem in postavili toplotne opreme.

Leto izvedbe: 2012

Naučili smo se
Premagali smo strah pred zakonodajo s področja varovanja flore in favne v tekoči vodi in ob korektnem sodelovanju Upravnega organa pridobili vodno dovoljenje za odvzem energije površinski vodi. To je bilo prvo tovrstno dovoljenje v ta namen, pridobljeno v Sloveniji. Tehnologija izdelave toplotne opreme (toplotnih črpalk) pa je v Sloveniji doma že 40 let.Investitorjem predvsem priporočamo, da pred odločitvijo o tovrstnih investicijah naredijo dolgoročno primerjalno analizo obratovalnih stroškov med rabo fosilnega energenta in rabo trajnega energetskega vira. Poleg manjših obratovalnih stroškov bodo s tovrstnimi investicijami svoji okolici ponudili tudi večji prispevek k zmanjšanju toplogrednih emisij, kar je tudi obveza RS do članstva v EU.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.