Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Z inovativnim pristopom do zmage v svetovnem merilu

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: Geosonda, d.o.o., Kranj

Modra praksa: Večnamenska rabe energije podtalnice v športnem objektu (skakalnica) Bauhnek v Kranju v upravljanju Smučarske zveze Slovenije

Področje: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, inovacija

Odlike projekta: Izvedeni projekt je prvi tovrsten projekt na svetu in hkrati izhodišče za pripravo projektov za športne objekte v Planici, kjer je Geosonda že izvedla raziskovalno vrtino.

Cilj: Inovativnost, izobrazba in celovit trening na enem mestu!

Projekt večnamenske rabe energije podtalnice v športnem objektu (skakalnica) Bauhnek v Kranju se je pričel ob ugotovitvi, da obstoječi vodovod ne zagotavlja zadostne količine vode za uporabo skakalnice in odjem vode moti oskrbo z vodo okoliškim prebivalcem v času skokov na skakalnici.

Postopek smo pričeli s pridobivanjem potrebnega upravnega dovoljenja pri ARSO Ljubljana. V letu 2009 je bila izvedena vodnjaška vrtina z globino 22 m in ugotovljenim maksimalnim možnim pretokom do 5 l/s, kar je zadoščalo za načrtovane potrebe. V času izvajanja rudarskih del za pripravo vodnjaške vrtine je skakalnico v upravljanje prevzela Smučarska zveza Slovenije, s ciljem, da dokonča izgradnjo in vzpostavi Državni panožni center. Osnovno vodilo pri vzpostavitvi tega centra je bilo vključiti športnike v Ekonomsko gimnazijo v Kranju, za pridobitev srednješolske izobrazbe, in jim hkrati ponuditi celovit trening na enem mestu. Zato je bilo treba poleg samega športnega objekta, ponuditi tudi prostor za kondicijske treninge in vzporedne športne aktivnosti. Tako je pod doskočiščem nastala športna dvorana s prostorom za fitnes in garderobni ter pomožni prostori.

Z energijo podzemne vode do ogrevanja prostorov in zasneževanja skakalnice

Za ogrevanje smo predvideli talno ogrevanje celotnega objekta s toplotno črpalko z rabo energije podzemne vode (voda iz vrtine), v času zasneževanja skakalnice pa dovod ohlajene vode v rezervoarje, od koder se je ta voda odvzemala za zasneževanje. Upoštevajoč poznavanje delovanja toplotne črpalke in njenega odvzemanja energije podtalnici, je bil sprojektiran poseben cevovod 'za ohlajeno podtalnico' od toplotne črpalke do rezervoarjev za vodo za čas obratovanja snežnega topa. Za čas, ko zasneževanje ne poteka, je sprojektirana ponikovalna vrtina. Osnovna ideja tega sistema je, da se temperature podtalnice (povprečna temperatura je 9 °C) po odvzemu temperature v toplotni črpalki zniža za 4 °C in se s takšno temperaturo vode polni rezervoarja snežnega topa. Ob ugodni zunanji temperaturi (primerni za zasneževanje) se voda pred zasneževanjem še dodatno ohlajuje za 2 °C. Zaradi talnega ogrevanja, ki potrebuje maksimalno temperaturo 30 °C, se varčuje z energijo za potrebe ogrevanja in ohlajena voda iz toplotne črpalke in zmanjšuje potrebo po električni energiji za potrebe priprave vode za zasneževanje.

Naredili smo: Prvi na svetu!

Izvedeni projekt je prvi tovrsten projekt na svetu in hkrati izhodišče za pripravo projektov za športne objekte v Planici, kjer je Geosonda že izvedla raziskovalno vrtino. Pri tem se je potrdila možnost učinkovite rabe energije z rabo trajnega energetskega vira (energija podzemne vode). Celoten inovativen in učinkovit projekt na športnem objektu Bauhnek je bil deloma financiran iz pridobljenih nepovratnih sredstev za športne aktivnosti, velik vložek pa so s prostovoljnim delom na projektu prispevali tudi člani športnega društva in vodja centra, Ivo Zupan.

V tem športnem centru v Kranju se kalijo in dozorevajo skoraj vsi slovenski aktivni skakalci na svetovni sceni. Tudi Robert Kranjec je za osvojitev svojega naslova treniral na tem objektu.

Celoten sistem učinkovite rabe energije podtalnice je preizkušen in v celoti deluje. Celoten sistem ogrevanja je mogoče spremljati z ustreznimi merilnimi instrumenti, dokumentirana pa je tudi poraba električne energije razvidna s tekočih računov. Projekt rabe energije podtalnice je bil v celoti zaključen v letu 2012 in je v polni obratovalni funkciji. 

Leto izvedbe: 2012

Naučili smo se
Poleg energetske učinkovitosti projekta je to istočasno tudi izobraževalni projekt za vse aktivno in pasivno sodelujoče pri tem športnem objektu.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.