Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Prihranek energije presegel pričakovanja za 35 %

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: Cinkarna, metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Celje.

Modra praksa: Optimizacija rabe električne energije CC v letu 2011 (OREE CC 2011)

Področje modre prakse: učinkovita raba energije

Odlike modre prakse: Celostna optimizacija rabe električne energije, zmanjšanje stroškov za porabljene energente ter posledična razbremenitev okolja.

Cilj: Znižanje porabe energije, posledično izboljšanje konkurenčnosti ter okolju prijaznejša naravnanost

Cinkarna Celje je vseskozi aktivna na področju učinkovite in varčne rabe energije (URE). Tako neposredno prispevamo k varovanju okolja, posledično pa tudi zmanjšujemo stroške za porabljene energente. V okviru projekta Optimiranje rabe energije v CC, ki je trajal od leta 2006 do 2011, je bilo izvedenih več investicijskih in organizacijskih ukrepov s ciljem zmanjšanja porabe energentov, ki so skupaj doprinesli k odličnim rezultatom.

Ker se je Evropska skupnost zavezala k znižanju porabe energije (projekt 3x20 do leta 2020), spodbuja uvajanje energetsko učinkovitih naprav tudi z raznimi razpisi, kjer je možno pridobiti nepovratna sredstva. Tako se je Cinkarna s pomočjo podjetja TIKO PRO d.o.o. , ki je našemu podjetju pomagalo pri pripravi dokumentacije, leta 2011 prijavilo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, za področje UREE1 – Učinkovita raba električne energije. V okviru prijavljenega projekta pod nazivom »Optimizacija rabe električne energije CC v letu 2011 (OREE CC 2011)« smo prijavili naslednje investicijske ukrepe:

1. Zamenjava dveh kompresorjev moči 200kW za 2,5-barski zrak.
2. Vgradnja frekvenčnega regulatorja na motor ventilatorja za sušilnik Hosokawa.
3. Frekvenčna regulacija črpalk 63.66A, B za napajanje hidrantnega omrežja.
4. Zamenjava razsvetljave v strojnih delavnicah v Poslovni enoti Vzdrževanje in energetika (vgradnja notranje razsvetljave z vgradnjo varčnih sijalk in z njimi povezanih odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav).
5. Zamenjava 86 zunanjih svetilk na območju Cinkarne Celje (sanacija zunanje razsvetljave z zamenjavo in namestitvijo varčnih in okolju prijaznih svetilk).

Za optimizacijo rabe električne energije smo se odločili zaradi zniževanja porabe energije in stroškov povezanih z rabo energije v podjetju. Z uspešno izvedbo projekta dolgoročno izboljšujemo konkurenčnost na tržišču ter dokazujemo okolju prijazno naravnanost.

Naredili smo: v 2012 skupaj za več kot 2000 MWh energije prihranka

Investicijska vrednost projekta je znašala 271.453,61 EUR. Z uspešno prijavo na razpis in odobrenih 30 % upravičenih stroškov, smo za investicijo prejeli 67.863,40 EUR. Izračun je predvideval, da bo skupni energetski letni prihranek ob realizaciji projekta OREE CC 2011 znašal 1.568.025 kWh/leto oz. 1.568 MWh, kar s stroškovnega vidika predstavlja prihranek 114.463,53 EUR/letno. Skupni prihranek CO2 ob izvedbi projekta OREE CC 2011 bi tako znašal 784,18 ton. Dejanska izvedba ukrepov je izboljšala predvidene rezultate – v letu 2012 smo prihranili 2.119 MWh energije.

V Cinkarni Celje še naprej nadaljujemo z izvajanjem ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Priložnosti za takšne izboljšave je še precej in tako že imamo pripravljene plane za izvedbo  tudi za prihodnje leto.

Predvideni izračunani prihranki z investicijo – doseganje energetskih prihrankov:

  • vgradnja frekvenčnega regulatorja na motor ventilatorja Hosokawa za 66.100 kW/h oziroma 4.825,30 EUR
  • z vgradnjo frekvenčna regulatorja elektromotornega pogona črpalk za 111.504 kWh/leto oziroma 8.140,00 EUR
  • z vgradnjo dveh novih enot kompresorjev za 1.216.043 kWh/leto oziroma 88.771,00 EUR
  • vgradnja notranje razsvetljave z vgradnjo varčnih sijalk in z njimi povezanih odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav za 73.676 kWh/leto oziroma 5.376  EUR
  • sanacija zunanje razsvetljave z zamenjavo in namestitvijo varčnih in okolju prijaznih svetilk za 100.701,72 kWh/leto oziroma 7.351,23 EUR.

Dejanski prihranki v letu 2012 so podani v spodnji tabeli:


Podatki o celoletni porabi elektrike (razpoložljive vrednosti se vpisujejo v MWh; MOM je merilno odjemno mesto)

Oznaka MOM

Upravičeni namen(i) – izvedeni za posamezen MOM

Poraba MOM za celoletno obdobje pred izvedbo operacije [MWh]

Poraba MOM za leto poročanja [MWh]

Doseženi prihranki v drugem letu obratovanja

Opomba

(obrazložitev višine prihrankov]

 

MOM št. 1: Kompresorska postaja 2.5 bar razklop

Zamenjava kompresorjev

4.054

2.299

1755

Izmerjeni prihranek je 1755[MWh].

MOM št. 2: Vgradnja frekvenčnega regulatorja na motor ventilatorja Hosokawa

 Vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov

 93

 47

 46

Dejanska poraba:

19 kW x 2.500h=47MWh

Naprava je obratovala le 2.500h namesto predvidenih 4.368h

MOM št. 3: Frekvenčna regulacija črpalk 63.66A, B za hidrante

 Vgradnja črpalk s energetsko učinkovitimi pogoni

 207

 67

 140

Dejanski prihranek:

7,8kw x 8600h=67MWh

MOM št. 4: 

Zamenjava razsvetljave v strojnih delavnicah v Poslovni enoti Vzdrževanje in energetika

Zamenjava razsvetljave

172

97

75

Zahtevani prihranek je 73,7 [MWh].

MOM št. 5: 

Zamenjava zunanjih svetilk v Cinkarni Celje

Zamenjava razsvetljave

154

51

103

Zahtevani prihranek je 100,7 [MWh].

Skupaj vsa specificirana mesta

 

 4680

 2561

2119

 

 

Skupaj podjetje

 

 109.306

96.016

2119

 

 

Leto izvedbe: projekta 2011

Višina sofinanciranja: 30 % upravičenih stroškov celotne vrednosti investicije (271.453, 61 €)

Naučili smo se
Izvedba takšnih ukrepov ima zelo kratko povračilno dobo, ki v našem primeru z upoštevanjem pridobljenih nepovratnih sredstev znaša manj kot dve leti (1,5 let). Zaradi tega priporočamo tudi ostalim podjetjem izvedbo takšnih projektov.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.