Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Z lastnimi sončnimi elektrarnami do letnega prihranka 77.000 evrov!

Hvala za vse vaše glasove!

Podjetje: BISOL Group, d.o.o., Prebold

Modra praksa: Sončni elektrarni BISOL II in III z lastnim odjemom

Področje: obnovljivi viri energije

Odlike projekta: Zagotavljanje učinkovitejše rabe virov energije na okolju prijazen način (sončna elektrarna) ter znižanje stroškov električne energije (letni prihranek 77.000 evrov).

Cilj: Lastne sončne elektrarne znižale račun za električno energijo!

Na neizkoriščene strešne površine skladišča podjetja smo namestili dve sončni elektrarni. Z njihovo pomočjo bo podjetje proizvedeno elektriko koristilo za lastni odjem in v čim večji meri namenilo napajanju lastnih porabnikov.
 
Namestitev sončnih elektrarn skupne velikosti 340 kW danes predstavlja investicijo v višini približno 380.000 €. Za mikrolokacijo, na kateri se objekt nahaja, velja specifični energijski izplen 1.065 kWh/kW, sončni elektrarni bosta torej letno predvidoma proizvedli 362 megavatnih ur (MWh) elektrike. Del proizvedene elektrike bo namenjen potrebam glavne dejavnosti skupine BISOL Group - proizvodnji fotonapetostnih modulov, viške pa bo podjetje po tržni ceni prodalo elektro distributerju. 
 
V podjetju letno porabimo 1.640 MWh električne energije, zato bomo s pomočjo sončnih elektrarn zadostili približno petini svojih potreb po električni energiji, hkrati pa naslednjih 15 let prejemali tudi prihodke iz naslova obratovalne podpore. Trenutno svojemu elektro distributerju za električno energijo plačujemo 77 €/MWh, kar pomeni, da bomo z lastno proizvodnjo in rabo elektrike iz fotovoltaike, vsako leto prihranili dobrih 77.000 €. S tem bomo za več kot polovico znižali svoj račun za električno energijo! Investicija se bo tako v celoti povrnila že v slabih petih letih.

Naredili smo: S sončno elektrarno v 15 letih do milijonskega prihranka

Z lastnim odjemom električne energije iz sončevega vira smo dosegli izjemno pozitivne ekonomske in okoljevarstvene učinke. Sončni elektrarni bosta obratovali vsaj 40 let, vendar bomo z njuno pomočjo že v obdobju 15 let za kar 60 % znižali račun za električno energijo. Tako bomo zaradi zmanjšanja količine rabe elektrike iz konvencionalnih virov dosegli prihranke v višini 1,2 milijona evrov.
 

Graf je prikazan za 15 let zaradi obratovalne podpore. Življenjska doba elektrarne: 40 let.

Finančni učinek sončne elektrarne z lastnim odjemom se kaže na več področjih: velik prihranek pri strošku električne energije, prejemanje prihodkov od prodaje morebitnih viškov, prejemanje obratovalne podpore v obdobju petnajstih let.

Sonce je neomejen vir energije, ki vsako uro na Zemljo pošlje toliko energije, kot je človeštvo potroši v celem letu. Zato imajo sončne elektrarne pomemben ekološki učinek. V Bisolu na vsakem koraku svojega delovanja skrbimo za odgovoren odnos do okolja in smo z lastno proizvodnjo zelene električne energije storili tudi pomemben korak pri zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa. Sončni elektrarni BISOL vsako leto prihranita 217 ton ogljikovega dioksida, kar je enako pozitivnemu učinku 728 novo posajenih dreves, oziroma je prihranek enak količini CO2, ki bi ga proizvedlo vozilo, če bi 35x obkrožilo zemeljsko oblo.

Leto izvedbe: 2012

Naučili smo se
Podjetja lahko z uporabo obstoječih neizkoriščenih strešnih površin v primerjavi z rabo konvencionalne električne energije korenito prihranijo pri strošku električne energije. Tudi skrb za okolje je pomemben dejavnik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetij ter pomembno vpliva na dobro ime podjetja, predvsem pri poslovanju s tujimi poslovnimi subjekti. V okviru svojega družbenega okolja lahko s pozitivnim zgledom pomembno prispevamo k osveščanju in izobraževanju mladih ter ostalih generacij.

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.