Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

 18,8 km okoljske ozaveščenosti

Hvala za vaše glasove!

Podjetje: Občina Razkrižje
Modra praksa
Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava za urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v Občini Razkrižje
Področje modre prakse
Varstvo okolja/ohranjanje narave
Odlike modre prakse:  
Priznanja: Kultura – Natura, Naj pot, Planetu Zemlja prijazna občina, Zlati kamen

Cilj: Učinkovito odvajanje komunalnih odpadnih vod do biološke čistilne naprave

Z namenom varovanja in zaščite okolja, varovanja in zaščite vodnih virov in ohranitve naravnega okolja kot potencialne priložnosti za širši družbeni in gospodarski razvoj območja Občine Razkrižje se je slednja odločila urediti takšno okoljsko infrastrukturo, ki bo omogočala učinkovito odvajanje komunalnih odpadnih vod do biološke čistilne naprave, kjer se bo dovedena voda očistila in očiščena odvedla v naravni odvodnik – reko Ščavnico. Tovrstna infrastruktura obsega ukrepe varstva okolja in ohranjanja narave, z eliminiranjem čim večjega števila možnih virov onesnaženja in obremenjevanja okolja pa skrbi za čistejše okolje in naravo ter vpliva na izboljšanje življenjske ravni in zdravja v občini. 

Naredili smo: 

Delujoč sistem ob vseh podobnih investicijah za nekoga morda ne predstavlja nič posebnega, za obmejno Občino Razkrižje pa je tovrstna investicija, vredna več kot 4 mio EUR, fenomen, saj občina meri vsega 9,8 km2 in ima zelo omejena sredstva. S fekalno kanalizacijo smo opremili že več kot 90 % celotnega območja občine, in to v obdobju 2008–2013 ob sočasnem izvajanju  več drugih investicij. V okviru te prakse smo skupno zgradili 18,8 km vodov fekalne kanalizacije ter biološko čistilno napravo za 2050 PE

Leto izvedbe: 2008–2013 

Naučili smo se

 Vsak vložek se nekega dne obrestuje, zato sledite svojim vizijam in ciljem ter jih uresničujte v največji možni meri. 

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.