Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

 Zelena občina prihrani 1.527,76 MWh energije letno

Hvala za vaše glasove!

Podjetje:Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje 
Modra praksa: Rekonstrukcija javne razsvetljave Mestne občine Ptuj
Področje modre prakse: Učinkovita raba energije
Odlike modre prakse: Kot eden izmed številnih projektov na temo učinkovite rabe energije je tudi rekonstrukcija javne razsvetljave pripomogla, da je Mestna občina Ptuj prejela naziv Energetsko najučinkovitejša občina Slovenije.

Cilj: Zelena občina

Projekta smo se lotili, ker Mestna občina Ptuj želi postati zelena občina. Javno razsvetljavo smo posodobili v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, s tem smo povečali učinkovitost samega delovanja razsvetljave in znižali porabo električne energije. Z vgradnjo okolju prijaznih LED svetil smo zmanjšali izpust emisij toplogrednih plinov. Sama rekonstrukcija pa ima dodaten pomen, saj izboljša prometno in splošno varnost prebivalcev mestne občine.

Mestna občina Ptuj, v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo in Javnimi službami Ptuj, je v sklopu investicije zamenjala 3142 svetilk, vgradila 88 regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, nabavila opremo za daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave ter opremo za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva.


Z investicijo v energetsko prenovo javne razsvetljave je MO Ptuj v zadnjih dvanajstih mesecih (april 2013 do marec 2014) že prihranila 1.527,76 MWh energije, kar je 26 % več kot so predvideli v ciljih investicije, kljub temu, da je od zaključka investicije preteklo šele deset mesecev.

Naredili smo: Rekonstrukcija in zamenjava svetil

Projekt se je pričel z celovito analizo stanja javne razsvetljave v mestni občini Ptuj. Izdelali smo kataster, ki prikazuje merjene lokacije svetil ter odjemnih mest in njihove specifične podatke. Analiza je pokazala, da imamo vgrajenih 88 odjemnih mest ter 3.529 svetil, od tega je potrebno opraviti rekonstrukcijo 3.142 svetil. Stare neustrezne svetilke smo zamenjevali z energetsko učinkovitejšimi in sicer: LED 15 W, LED 30 W, LED 2 x 30 W, LED 30 W, 70 W VTNa, 100 W VTNa, ter 150 in 250 W asim. V mestnem jedru so vgrajene spomeniško zaščitene svetilke, v katere smo vgradili LED RGB module, katerim lahko po potrebi spreminjamo barvo. Rekonstruirali smo tudi vseh 88 odjemnih mest, v katere smo vgradili sistem za oddaljeno odčitavanje podatkov, in implementirali smo nadzorni sistem, ki omogoča vsakodnevni nadzor nad rabo energije in detekcijo anomalij pri porabi energije ter tako omogoča takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj. Za potrebe pregleda nad rabo energije smo vzpostavili energetsko knjigovodstvo javne razsvetljave, ki prikazuje mesečno rabo energije.

Leto izvedbe: 2012–2013

Naučili smo se

Drugim organizacijam priporočamo čimprejšnjo posodobitev javne razsvetljave v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, saj z rezultati rekonstrukcije pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in izboljšajo ugodje ter varnost prebivalcev.

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.