Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Zavezništvo znanja

Hvala za vaše glasove!

Podjetje: Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL)
Modra praksa: Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb
Področje modre prakse: Učinkovita raba energije
Odlike modre prakse:  Obnova stavbe Filozofske fakultete UL, kjer je bil predviden letni prihranek 782 MWh toplote, 81 MWh električne in 83 MWh proizvodnje energije iz obnovljivih virov. V teku je celovita obnova stavb Ekonomske fakultete UL, kjer je predviden letni prihranek 873 MWh toplote, 305 MWh električne in 376 MWh proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Sodelovanje med industrijo in akademskim okoljem je vzpostavljeno na realnih potrebah in skupnih interesih. Vključeni študenti se bodo po zaključku študija lahko bistveno hitreje vklopili v okolje delodajalcev, saj bodo že imeli izkušnje z delovanjem realnega sektorja.

Cilj: »Zavezništvo znanja« z naborom konkretnih, v praksi preverjenih rešitev in ukrepov 

Pri obnovi javnih stavb se soočamo z različnimi izzivi:  visoka raba energije in s tem povezani stroški; spomeniška zaščita stavb in s tem povezane omejitve pri posegih; dotrajani in neučinkoviti stavbni sistemi; pomanjkanje lastnih sredstev za izvedbo obnove in podobno.

Problemi so izrazito multidisciplinarni, zato je nujno sodelovanje institucij znanja (Univerze) in podjetij, ki poskrbijo za preverbo rešitev v prakse in njihovo implementacijo. Temeljni namen »zavezništva znanja« je spodbujati inovacijske aktivnosti v okviru visokošolskega okolja, poslovnega sveta ter širšega družbeno-ekonomskega okolja. Z zavezništvom znanja želimo:

  • razvijati nove, inovativne in multidisciplinarne metode učenja in poučevanja;
  • spodbujati podjetništvo in razvijati podjetniške veščine različnih ciljnih skupin;
  • pospeševati soustvarjanje, izmenjavo in prenos znanja.

Za celovito energetsko obnovo javnih stavb smo oblikovali interdisciplinarne ekipe iz univerzitetnih raziskovalcev in strokovnjakov iz podjetij. Končni cilj t. i. »zavezništva znanja« je bilo izdelati nabor konkretnih, v praksi preverjenih rešitev in ukrepov, takšnih, ki lahko prispevajo k zmanjševanju rabe energije in zagotavljajo bolj kakovostno in zdravo notranje okolje.

Indirektni rezultati so obnova stavbe Filozofske fakultete UL, kjer je bil predviden letni prihranek 782 MWh toplote, 81 MWh električne in 83 MWh proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Treba je poudariti, da se prihranki dosegajo na vseh ključnih segmentih. V teku pa je tudi celovita obnova stavb Ekonomske fakultete UL, kjer je predviden letni prihranek 873 MWh toplote, 305 MWh električne in 376 MWh proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Naredili smo: Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb

 V »zavezništvu znanja« povezujemo študente in raziskovalce fakultet UL (arhitektura, gradbeništvo, strojništvo, ekonomija, elektrotehnika, antropologija itd.) s slovensko industrijo, v okviru katere se preverja praktična uporabnost in izvedljivost različnih predlaganih akademskih rešitev. Zavezništvo znanja je bilo oblikovano s podporo evropskega projekta EURL3A (www.eurl3a.eu) v shemi vseživljenjskega učenja (program »Knowledge Alliances«).

Projekt vključuje tudi izmenjavo študentov. Tuji študenti so skupaj s slovenskimi podjetji delali na realnih problemih, npr.: uporaba solarne toplote v univerzitetnih stavbah, optimizacija zamenjave razsvetljave, vzpostavitev energetskega informacijskega sistema za energetski management itd. Slovenski študenti pa so na Nizozemskem in Češkem delali na njihovih primerih, npr: drugačni koncepti delovnega okolja, uporaba naravnih materialov pri obnovah, finančni paketi za celovito obnovo stavb, arhitekturni vidiki obnove kulturno zaščitenih stavb itd.

Leto izvedbe: 2013-2014

Naučili smo se

Podjetja so v splošnem zainteresirana za sodelovanje v tovrstnih zavezništvih znanja, vendar je treba na samem začetku identificirati interese vseh deležnikov. V našem projektu je bilo včasih laže sodelovati s podjetji, kot pa z akademskim osebjem, zaradi njihove preobremenjenosti s pedagoškimi obveznostmi. Za vzpostavljanje podobnih zavezništev znanja priporočamo, da se organizacije  obrnejo na ustrezno podporno okolje univerz (na primer, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani), da po nepotrebnem ne izgubljajo časa v hierarhičnih univerzitetnih strukturah.     

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.