Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

Proizvodnja papirja brez uporabe klora

Hvala za vaše glasove!

Podjetje: Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o.
Modra praksa: Proizvodnja papirja brez uporabe klora
Področje modre prakse: Varstvo okolja/ohranjanje narave
Odlike modre prakse: Nova napredna tehnologija CO2/O3/O2 za čiščenje vode je, namesto dodatka kemikalij, ki so osnovane na kloru, okoljsko bolj sprejemljiva, bolj učinkovita in ima boljši ekonomski izkoristek. Uporaba kombinacije plinov (CO2/O3/O2) za zaprtje vodnih krogotokov je po vsem svetu nova ter omogoča zmanjšanje doziranja pomožnih kemikalij in ohranjanje visoke kakovosti izdelka ob manjši porabi vode. Sistem popolnoma brez klora ima pozitiven vpliv na proizvodne stroške, kot tudi na okolje. Kombinacija treh plinov (CO2/O3/O2) v eni proizvodni liniji je popolnoma nova in inovativna tehnologija. 

Cilj:Zmanjšanje/opustitev dodajanja okoljsko neprijaznih kemikalij, predvsem klora, ter uvedba zaprtih vodnih krogotokov, ki bi zmanjšali porabo sveže vode

 V papirni proizvodnji je zelo pomembno, da so zagotovljeni optimalni tehnološki pogoji, saj so s tem zmanjšane izgube in obremenitve tehnoloških vod, obenem pa je zagotovljena ustrezna kakovost končnega produkta, tj. papirja ali papirnih robčkov.

Glavni namen projekta uporabe novega naprednega postopka čiščenja CO2/O3/O2 je zmanjšanje/opustitev dodajanja okoljsko neprijaznih kemikalij, predvsem klora, ter uvedba zaprtih vodnih krogotokov, ki bi zmanjšali porabo sveže vode. Dodatek plinov ima za pozitivno posledico tudi zaviranje rasti mikrobov, kar posledično omogoča uporabo večjega deleža recikliranih vlaken ter ekonomsko in ekološko korist. Nova napredna tehnologija CO2/O3/O2 za obdelavo vode v papirni industriji bo bolj učinkovita in bo imela boljši gospodarski in ekološki vpliv.

Z uporabo CO2 se zniža pH vrednost, s tem znižamo tudi vsebnost Ca2+ ionov. Vrednosti v realni papirni proizvodnji nihajo dnevno in se razlikujejo glede na nepredvidljive pogoje v proizvodnji liniji, glede na vrsto vstopnega materiala, saj reciklirana vlakna nimajo homogene sestave, kvaliteta vstopne procesne vode pa tudi variira glede na letni čas, temperaturo in količino padavin.

Z uvajanjem CO2 v vzorec papirne pulpe se torej v povprečju zniža pH vrednost, zaradi povečanja  koncentracije H+ ionov, kar nevtralizira raztopino. Koncentracija HCO3- in CO32- ionov v raztopini se prav tako zviša, kar se kaže v povečanju alkalitete.

Tudi Langelier index (LI) se zniža do vrednosti nič, kar je tudi glavni namen tega eksperimenta. Ko dosežemo LI~0, ne prihaja več do nastajanja oblog na ceveh v proizvodni liniji, dosežemo biostatski efekt, zaradi česar lahko zmanjšamo doziranje biocidov in »anti-scaling« sredstev. Zato se zmanjša tudi poraba sveže vode, kar je odvisno tudi od temperature. 

Naredili smo: Bolj zanesljivo proizvodnjo in bistveno boljšo kvaliteto končnega produkta

 Z uvajanjem kombinacije treh plinov CO2/O3/O2 v papirno pulpo smo stabilizirali pogoje in ohranjali konstantno karbonatno ravnotežje v mokri fazi. Posledično se zmanjša poraba kemikalij (aluminijev sulfat, biocidi, fiksirna sredstva in retencijska sredstva) kot posledica stabilizacije pH vrednosti sistema. Zmanjšana količina kemikalij se izraža v manjši KPK vrednosti tehnološke vode. Končni rezultat se kaže v bolj zanesljivi proizvodnji in bistveno boljši kvaliteti končnega produkta – robčkov.

Z optimizacijo karbonatnega ravnotežja, znižanjem mikrobiološke obremenitve in posledično znižanjem KPK vrednosti z uporabo ozona je mogoče vračati vodo v proizvodni proces in tako zmanjšati porabo sveže vode kot tudi zmanjšati količino odpadne vode. Pri tem obstaja tudi možnost uporabe večje količine (< 60 %) recikliranih vlaken.

Leto izvedbe: 2011–2014

Naučili smo se

Dobro bi bilo, da bi se podjetja bolj povezovala z raziskovalci, saj bi se to kazalo v vrhunskih izdelkih in aplikacijah. Dobre povezave se lahko tvorijo tudi preko prijave projektov.

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.