Spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo.Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih.
Strinjam se

11 občin združenih v energetsko učinkoviti prenovi javne razsvetljave

Hvala za vaše glasove!

Podjetje: 11 občin Koroške in Savinjske regije, RRA Koroška, d. o. o., Breznik in Breznik, d. n. o., Remcola-Remchem, d. o. o.
Modra praksa: Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave    
Področje modre prakse:Učinkovita raba energije  
Odlike modre prakse: Sodelovanje večjega števila občin s podjetji. 

Cilj: Zmanjšanje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave

11 občin Koroške in Savinjske regije je združilo interese in moči v projektu Prenova javne razsvetljave in uspelo pridobiti EU sredstva Kohezijskega sklada in sicer na javnem razpisu za sofinanciranje operacij za učinkovito prenovo javne razsvetljave – UJR1 za obdobje 2011 do 2012.

S projektom prenove javne razsvetljave smo želeli zagotoviti prihranek električne energije in ureditev javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Projekt se je pričel junija 2011 in končal maja 2013. Sama izvedba del je potekala od avgusta 2012 do marca 2013. Celotna vrednost investicije je bila 818.892,63 € z DDV. Od tega je bilo sofinanciranih dobrih 42 % s strani EU, iz sredstev Kohezijskega sklada, in Republike Slovenije v skupni vrednosti 346.185,80 € (od tega 85 % EU – Kohezijski sklad in 15 % Republika Slovenija).

Projektno območje je zajemalo območje 11 občin v Koroški in Savinjski statistični regiji: Občino Črna na Koroškem, Občino Dravograd, Občino Ljubno, Občino Mežica, Občino Mislinja, Občino Muta, Občino Prebold, Občino Prevalje, Občino Ravne na Koroškem, Občino Vojnik ter Občino Vuzenica.

Na celotnem projektnem območju je bilo zamenjanih in nameščenih 2.840 varčnih in okoljsko sprejemljivejših svetilk in svetil (od tega okoli 1/3 LED svetil), s čimer se je predvidevalo zmanjšanje porabe električne energije za okoli 1.182 MWh/letno. V letu 2011 je podjetje Breznik in Breznik, storitve in svetovanje d. n. o. opravilo analizo stanja javne razsvetljave v vseh občinah, vključenih v projekt. V prenovo so se vključili objekti javne razsvetljave po tistih prižigališčih, ki so se skozi analizo pokazala za najbolj energetsko potratne.

Naredili smo: Presegli napovedan prihranek za 39.923 kWh električne energije

S projektom smo dosegli odlične rezultate na področju učinkovite rabe energije in izjemno pozitivne ekonomske in okoljevarstvene učinke. Na nivoju projekta smo presegli napovedan prihranek za dobre 3 % oziroma 39.923 kWh električne energije.  Tako je prihranek  električne energije na celotnem projektnem območju leta 2013 v primerjavi z letom 2011 znašal 1.221.708 kWh (1,2 GWh). Prihranek pri stroških za električno energijo je bil 121.060 €  za vse občine, vključene v projekt. Posredno so se zaradi manjše porabe električne energije zmanjšale emisije CO2. V primerjavi z letom 2011 so bile emisije CO2 manjše kar za 672 ton.

Z vgradnjo novih ustreznih svetilk glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja smo v sodelujočih občinah bistveno zmanjšali tudi raven svetlobnega onesnaževanja. Obenem so občine delno izpolnile določbe Uredbe, ki pravi, da bo obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin potrebno prilagoditi najpozneje do konca leta 2016. Večina občin mora do leta 2016 še prenoviti obstoječe svetilke, ki so sicer bile varčne, vendar neustrezne zaradi svetlobnega toka, ki seva navzgor.

Leto izvedbe: 2011-2013

Naučili smo se

Z vgradnjo novih ustreznih svetilk smo dosegli izjemno pozitivne ekonomske in okoljevarstvene učinke. Hkrati pa smo zmanjšali tudi raven svetlobnega onesnaževanja.

 

Pobudnik spletne strani

V sodelovanju s

Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.